Muutoksen äärellä

Parhaan dokumenttielokuvan Jussilla palkittu Yrittäjä (2018) on monella tapaa kiinnostava. Maamme eturivin dokumentaristeihin lukeutuva Virpi Suutari on luonut visuaalisesti äärimmilleen hiotun dokumentin, joka lomittaa kaksi yrittäjätarinaa yhteiskunnallisesti laaja-alaiseksi kokonaisuudeksi.

YrittäjäSuutari on vahvimmillaan tavoittaessaan dokumenttiensa henkilöistä sellaista aitoutta, jota kamera harvoin pääsee todentamaan. Joutilaat (2001) ja Eedenistä pohjoiseen (2014) ovat olleet tästä poikkeuksellisen vaikuttavia esimerkkejä. Yrittäjä on hyvin lähellä edellä mainittuja tavoittaessaan päähenkilöidensä inhimillisiä piirteitä heidän yrittäjätoimintaa kuvatessaan.

Kahden näennäisesti erilaisen yrittäjätarinan rinnastaminen löytää kertomistaan ihmisistä niin samankaltaisuuksia kuin yksilöllistä erilaisuutta. Dokumentti luo ilahduttavan moniäänisen kertomuksen, mistä yritystoimintaan ryhtymisessä ja sen pyörittämisessä on reaalitodellisuudessa kyse. Tämä kuva ei useinkaan välity julkisuuteen, varsinkaan näin samaistuttavasti kerrottuna.

YrittäjäYrittäjä on myös sikäli kiinnostava elokuva, että siitä löytyy selkeästi vastaanottoaikaansa sidonnaisia tulkintaulottuvuuksia, joita taiteentekijä ei ole välttämättä tullut edes ajatelleeksi ryhtyessään suunnittelemaan ja tekemään teosta. Kertoessaan tivolia ja liikkuvaa lihakauppaa pyörittävän perheen sekä kasvisproteiinia valmistavan uuden yrityksen tarinat, elokuva tavoittaa osuvasti käsillä olevan muutoksen, jossa liha ja sirkushuvit ovat vääjäämättömästi jäämässä menneen maailman ilmiöiksi uuden ja ympäristötietoisen yhteiskunnan ottaessa tilaa matkallamme kohti – toivottavasti valoisaa – tulevaisuutta.

Asetelma on ollut toki havaittavissa jo jonkin aikaa, mutta muutoksen tarve ja voima on murtautunut kunnolla julkiseen keskusteluun vasta viimeisen vuoden aikana. Yrittäjässä onkin ollut tekijänsä taholta joko tiedostettuja ti tiedostamattomia profetian siemeniä, jotka nykytilanteessa kasvattavat elokuvasta tehtävät tulkinnat yhteiskunnallisessa kuin globaalissakin mittapuussa huomattavasti yrittäjätarinoita laajemmille tasoille. Kahden yrittäjätarinan kautta peilautuva muutos ei vääjäämättömyydestään huolimatta johda inhimillisiin kriiseihin, vaan maailma muuttuu, toiset asiat hiipuvat, toisen nouset – ja ihminen sopeutuu. Se on elämisen elinehto.

Ajassaan elävällä tulkittavuudellaan muutosta ennustava Yrittäjä edustaa juuri sitä yhteiskunnallista tarkkanäköisyyttä ja avointa aihekäsittelyä, jota taide pystyy parhaimmillaan tarjoamaan.

* * * *
Arvostelukäytännöt

Toimituskunnan keskiarvo: 3,7 / 3 henkilöä