Hahmonsa vanki

Lauri Anssi Moilasen ja Olli Vuokon ohjaama dokumenttielokuva Viikinki (2022) on elokuva Tony Halmeesta, miehuudesta ja populismista. Elokuvassa seurataan, kuinka Tony Halme loi itsestään myyttisen Viikingin, jonka vangiksi hän lopulta jäi. Jatkuva lööppijulkisuus ja sen pakonomainen hakeminen olivat kuluttavaa. Räväköillä puheillaan Halme antoi lähtölaukauksen perussuomalaisten nousulle. Unohdetun kansanosan ääni ja protesti valtaapitävää eliittiä kohtaan olivat Halmeen suosion rakennuspalikoita.

Halmeen suuri kansansuosio on toiminut hyvänä esimerkkinä populistisen, kansan syvien rivien ihailemasta hahmosta, joka tulee poliittisen eliitin ulkopuolelta ja muuttaa politiikan suuntaa. Myös avoimen rasistisista lausunnoista huolimatta – tai ehkä juuri niiden takia – hän oli muuttamassa Suomen poliittista ilmapiiriä entistä kärjistyneemmäksi.

ViikinkiKun perussuomalaisten gallupmenestys romahti ja puolue jakaantui vuonna 2017, se ja muu siihen liittyvä kiinnosti meitä. Teimme siitä fiktioelokuvan käsikirjoitusta. Kun tutkimme perussuomalaisten historiaa, Tony Halme tuli paljon esiin. Hänestä ei ollut tehty elokuvaa, vaikka aineksia siihen todella olisi: värikäs elämä ja suuri vaikutus populismin kehittymiseen Suomessa sekä perussuomalaisten nousuun. Ehdotimme tuotantoyhtiölle, että tekisimme hänestä dokumentin. Tuotantoyhtiö innostui siitä. Meistä tuntui, että elokuva toimisi paremmin dokumenttina. Fiktiona se olisi tuntunut meistä epäuskottavalta.

Kiinnostavaa materiaalia

Elokuvassa on paljon mielenkiintoista arkistomateriaalia.

Kävimme arkistomateriaalia paljon läpi. Saimme ainutlaatuista materiaalia. Leikkausvaihe oli toinen suuri vaihe. Materiaalia oli kertynyt paljon ja meidän piti tehdä päätöksiä sen suhteen. Elokuvan rytmin luominen oli meille tärkeää ja se, miten ihmiset ilmaisevat itseään. Satsasimme siihen leikkausvaiheen alusta saakka – yhteistyössä leikkaaja Sampo Sirenin kanssa.

Moilaselle ja Vuokolle selveni, että jos Tony Halmetta ei olisi ollut, olisi tullut joku muu hänen kaltaisensa. Puolue oli etsinyt sellaista määrätietoisesti. Kehityskulku olisi ollut erilainen ilman Halmetta, he uskovat. Mutta on vaikea sanoa, olisiko se muodostunut sellaiseksi kuin muodostui. On myös vaikea arvioida kuka se olisi ollut. Olisiko se ollut esimerkiksi Matti Nykänen?

Suuri osa Moilasen ja Vuokon pyytämistä ihmisistä tuli elokuvaan, muutama kieltäytyi, pari ei vastannut. Haastateltavat olivat Tony Halmeen ystäviä ja tuttavia sekä samaan aikaan eduskunnassa olleita.

ViikinkiSellainen kavalkadi ihmisiä oli antoisaa mutta tuntui myös haastavalta. Halusimme tehdä myös sen osa-alueen mahdollisimman hyvin. Loimme haastateltaviin luottavalliset suhteet.

Tuhoisa miehuus

Elokuva tuo esiin vanhakantaisen maskuliinisen miehen mallin, jota Tony Halme edusti. Kun ei ole tilaa olla heikko ja haavoittuvainen, sitä peitetään usein päihteillä, ja se yhdistyy populismiin vahvan miehen malleineen ja Miesten Puolueineen.

Toivomme, että elokuva saa Halmetta ihailevat miettimään ovatko Halmeen arvot kestäviä. Jos taas lähtökohtaisesti suhtautuu negatiivisesti häneen, elokuva saa pohtimaan hänen taustojaan. Mistä hänen arvonsa juontavat juurensa ja voiko niitä ymmärtää. Että elokuva toimisi keskustelunavaajana ja sillanrakentajana. Se kehottaa katsomaan ilmiöitä pintaa syvemmältä, puolin ja toisin.

Tony Halme kiinnostaa yhä

Elokuvan myötä Moilasen ja Vuokon käsitys Tony Halmeesta on muuttunut, monipuolistunut.

Halme on ollut heille mediapersoona, Viikinki, sarjakuvamainen hahmo. Elokuvan ansiosta hahmon alta löytyi ihminen. He ymmärtävät nyt paremmin esimerkiksi sitä, miksi hahmosta tuli sellainen kuin tuli ja miksi Halmeen oli vaikea päästä siitä eroon.

ViikinkiTony Halme muutti paljon suomalaista politiikkaa. Voi olla, että se olisi muuttunut muutenkin, mutta hän on jättänyt siihen ainutlaatuisen jälkensä, joka muistetaan. Hän muun muassa muutti perussuomalaisia SMP:läisestä modernin populistiseksi ja vei oikeammalle. Toi tietyille asioille näkyvyyttä. Hänen merkityksensä ei ole kadonnut. Olisiko perussuomalaisista tullut suuri puolue ilman häntä? Se on yhä suuri. Hän käytti mediaa ainutlaatuisella tavalla. Tony Halme kiinnostaa yhä.

 

Artikkelin pääkuva: © Pekka Ruissalo

Lue myös