Ihminen on ympäristönsä vanki

The Experiment -elokuvan taustalla on Yhdysvalloissa Stanfordin yliopistossa 1970-luvun alussa järjestetty koe, jossa parikymmentä normaaliksi luokiteltavaa ihmistä laitettiin suljettuun vankilamaiseen tilaan. Joukko jaettiin vankeihin ja vartijoihin. Tarkoitus oli tutkia valtasuhteiden rakentumista ja joukkokäyttäytymistä. Ei liene mikään yllätys, että vartijoiden valta kanavoitui varsin pian väkivaltana vankeja kohtaan ja parin viikon mittaiseksi tarkoitettu koe jouduttiin keskeyttämään.

The ExperimentVaikka tällaisen kokeen lopputulema on helposti ennustettavissa, niin tieteen luonteeseen kuuluu todistaa todennäköisetkin hypoteesit. Ihminen on eläin muiden joukossa ja lajikehityksemme tunnusmerkkinä pidetty sivistynyt käytösnormisto rapisee nopeasti olosuhteissa, joissa ympäristö ei tue niiden olemassaoloa. Se mitä pidämme inhimillisyytenä on siis edelleen paljolti kulttuurisesti omaksuttua sen sijaan, että kyse olisi geneettisestä lajikehityksestä. Stanfordin kokeen lisäksi samaan päätelmään päädytään käytännössä jokaisen sodan ja kriisin kohdalla, sillä niiden äärimmäisissä olosuhteissa normaaleina pidetyt ihmiset toteuttavat hyvinkin järkyttäviä tekoja.

Stanfordin kokeesta tehtiin elokuva jo 2000-luvun alussa, kun saksalainen Oliver Hirschbiegel filmasi italialaisen Mario Giordanon aiheesta kirjoittaman kirjan Black Box. Das Experiment (2001) nähtiin meilläkin tuoreeltaan teattereissa.

The ExperimentOn sinänsä mielenkiintoista, että hyvän elokuvapotentiaalin omaavasta yhdysvaltalaiskokeesta tehtiin ensiksi filmatisointi Euroopassa ja erityisesti Saksassa eikä esimerkiksi Hollywoodissa. Kenties taustalla on eurooppalaisten pidempi kulttuuriperintö pyrkiä ymmärtämään ihmisen alkukantaisempaa puolta taiteen keinoin. Ja kenties kokeeseen on liittynyt Yhdysvalloissa myös poliittista arkaluonteisuutta.

Saksalaiselokuvalla on ansionsa, vaikka elokuvallisesti tai aihekäsittelynsä suhteen kyse ei ollut mitenkään erikoisesta teoksesta. Onkin hieman makuasia, pitääkö Pako-sarjan käsikirjoittajana ansioituneen Paul Scheuringin ohjaamaa The Experimentia saksalaiselokuvan uudelleenfilmatisointia vai aiheen toisena filmiversiona.

The ExperimentElokuvat muistuttavat luonnollisesti toisiaan. Siinä missä jenkkielokuva on visuaalisesti elokuvallisempi, on saksalaiselokuva tunnelmaltaan tiiviimpi. Painostavasta asetelmastaan huolimatta The Experiment on turhan kesy. Inhimillisen käytösnormiston rapistumista ja vallantunteen sekä selviytymiskamppailun nostattamia väkivaltareaktioita olisi voitu analysoida huomattavasti syvällisemmin. Nyt pääosakaksikon henkilökuvissa mennään helpoimman kautta, eikä asiaa auta Forest Whitakerin ylilyövä tulkinta roolistaan. Myös loppuun istutetut selitykset kokeesta ja sen seurauksista ovat tarpeettomia ja paperisia.

Toisaalta ihmisluonteen tarkastelu on universaali ja ajaton aihe, eikä Stanfordin koe ole suinkaan ainoa lajissaan. Tälläkin hetkellä vapaaehtoisia on suljettu eristettyyn tilaan selviytymään keskenään Mars-lentoa simuloivassa kokeessa, jonka yksi tarkoitus on tarkastella ihmisen psyykettä ja sosiaalisia suhteita eristetyissä olosuhteissa ja poikkeavassa ympäristössä.

The Experiment ei nouse mitenkään erityiseksi elokuvaksi. Se on tunnetun ihmiskokeen toinen filmatisointi ja antaa ajattelemisen aihetta kertakatselun verran.

* *
Arvostelukäytännöt