Paluu hulluun maailmaan

Neljännestä Mad Max -elokuvasta huhuttiin jo vuosituhannen vaihteessa. George Miller oli ideoinut elokuvaa 1990-luvulta lähtien ja valmisteli kuvauksia. Afrikkaan suunnitellut kuvaukset jouduttiin kuitenkin perumaan Irakin sodan myötä muuttuneen turvallisuustilanteen takia. Tuotanto saatiin uudelleen jaloilleen vasta vuosikymmen myöhemmin.

Tuotannon pitkittyminen, suuren luokan budjetti ja kulttimaineen saavuttaneen elokuvasarjan jatkaminen herättivät ristiriitaisia odotuksia. Vanhojen elokuvien uudelleenlämmittelyt ovat pääsääntöisesti osoittautuneet epäonnistuneiksi.

Mad Max: Fury RoadMillerin visio ei ollut vuosikymmenten saatossa haalistunut ja Namibian aavikolla on tavoitettu sama vimma ja hulluus kuin yli kolmekymmentä vuotta sitten Australian takamailla. Fury Road on teoksena täysin yhteismitallinen kahden ensimmäisen Mad Maxin (1979 ja 1981) kanssa. Monisatakertaisesta budjetista huolimatta Miller on kyennyt säilyttämään alkuteosten keskeisimmät elementit äärimmilleen viedystä toiminnasta syvään näkemyksellisyyteen maailman tilasta.

Mad Maxit ovat tuhonjälkeisen maailmankuvan perusteoksia, joissa yksinkertaisen kostotarinan kautta syvennytään ihmisyyden ja yhteiskunnan peruskysymyksiin sekä kommentoidaan tekoajankohtansa maailmaa ja sen uhkakuvia. Historiasta ammennettu tulevaisuuden visio kerrotaan sankarimytologisen arkkityypin kautta. Perinteisen dialogivetoisen kerronnan sijaan elokuvien draama perustuu toimintaan. Ratkaisevinta eivät ole sanat vaan teot, ja miten teot tehdään näkyviksi.

Mad Max: Fury RoadFury Road jatkaa loogisesti aiempien Mad Maxien maailmankuvaa. Elinkelvottomassa ympäristössä sinnittelevät ihmiset ovat jakautuneet voimalla hallitsevien yksinvaltiaiden alaisuuteen, eikä toisinajattelulle ole sijaa. Valtaa ylläpidetään valheellisilla mielikuvilla, joiden kaataminen edellyttää äärimmäisten tekojen kautta löydettyä inhimillisyyttä, jolla paha on mahdollista kukistaa ja toivo voidaan antaa jäljelle jääneiden käsiin. Perusfilosofiassa on yhtäläisyyksiä esimerkiksi Francis Ford Coppolan Ilmestyskirja. Nytin (1979) kanssa.

Mad Maxeissa yksinkertaisen perusasetelman ympärille on rakennettu moniulotteisia teemoja käsittelevä maailma, jota voidaan tulkita lukuisista eri näkökulmista. Teemoiltaan Fury Road on jopa aiempia Mad Maxeja rikkaampi, mikä tuo elokuvaan toisistaan poikkeavia tulkintahorisontteja, joista on jo tehty kiinnostavia analyysejä niin feministisenä luentana kuin fundamentalistisen ääriliikehdinnän kritiikkinä.

Mad Max: Fury RoadToiminnallisesti neljäs Mad Max tarjoaa vastaavan katarsiksen kuin neljäs Rambo (2008). Toimintaelokuva on viime vuosikymmeninä taantunut CGI:n kehittymisen myötä itsetarkoitukselliseksi tehostepuuroksi, jossa toiminnalla ei ole juurikaan kerronnallista saati sisällöllistä merkitystä. Fury Roadissa toiminta on elimellinen osa elokuvan tarinamaailmaa ja sen hahmoja. Toiminta on myös toteutettu vastaavalla autenttisuudella kuin aiemmissa Mad Maxeissa, joiden maine osaltaan perustuu hengenvaarallisiin stuntteihin.

Blu-ray-julkaisun lisämateriaaleissa elokuvan tekoa ja autenttisen toiminnan perustana olevaa stunt-työtä taustoitetaan asiallisesti. Vaativaa työtä on osaltaan koordinoinut Mad Max 2:sessa uransa aloittanut stunt-veteraani Guy Norris. Näyttävät autostuntit yhdistettynä innovatiiviseen toiminnan ylöspanoon tekevät Fury Roadista yhden elokuvahistorian rajuimman toimintaelokuvan maineikkaan edeltäjänsä tavoin.

Visuaalisessa kuvastossa ja kerronnassa Miller on ollut uskollinen aiempien Mad Maxien tyylille nopeutuksineen ja shokkileikkauksineen. Ansiokkainta on kuitenkin toiminnan dramaturginen rakenne ja nopea tempo, jolla elokuva pidetään jatkuvassa liikkeessä.

Mad Max: Fury RoadPerinteisesti toimintaelokuvissa juonta kuljettavat kohtaukset vuorottelevat toiminnallisten kohtausten kanssa. Fury Roadissa toiminta vie eteenpäin juonta ja kyse on koko elokuvan läpäisevästä toiminnan jatkumosta, jonka hengästyttävyyttä tasapainotetaan vain muutamalla lyhyellä seesteisemmällä kohtauksella. Vastaavaa toiminnan intensiteettiä ei ole aiemmin nähty.

Fury Road on osoittautunut maailmanlaajuiseksi menestykseksi, joka on maksanut takaisin tuotannossa otetut taloudelliset riskit. Myönteinen vastaanotto on myös osoittanut, että omaperäisellä ja aidolla, geneerisiä konventioita välttävällä elokuvalla on paikkansa. Ennen kaikkea Mad Max: Fury Road todistaa toimintaelokuvan voivan olla edelleen sisältörikasta ja kantaaottavaa elokuvataidetta.

* * * * *
Arvostelukäytännöt

Toimituskunnan keskiarvo: 3,9 / 10 henkilöä