Nuori Afrikassa

"Pimeä Afrikka? Ainoa pimeys on meidän tietämättömyytemme."

Yllä olevaa sananlaskua siteerataan monivuotisen Afrikka-yhteistyön tuloksena syntyneen kolmetuntisen dvd:n, Nuori Afrikassa alkuteksteissä. Dvd:n 14 elokuvaa on tehty yhteistyössä afrikkalaisten nuorten kanssa. Elokuvat ovat 5-20 minuuttisia dokumentteja, animaatioita ja fiktioita. Ne käsittelevät nuoria koskettavia aiheita aidsista rakkauteen. Tavoitteena on "tuoda valoa pimeään", välittää tietoa Afrikasta, sen ihmisistä ja näiden elämästä.

Dvd:n ovat toteuttaneet Firma Antonia Ringbom ja Finlandssvenskt filmcentrum rf yhteistyössä vapaaehtoistyöntekijöiden ja Suomen ulkoministeriön kanssa. Ringbom on tehnyt animaatioita yhdessä nuorten afrikkalaisten kanssa Senegalissa RIAC-keskuksessa ja Malawissa Namazizi Primary Schoolissa vuodesta 1999 lähtien. Dvd:n animaatioissa seurataan Ringbomin kirjoistakin tutun itsepäisen sakaalin edesottamuksia.

Dvd elokuvineen ja infoteksteineen on toteutettu neljällä kielellä, suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi. Se on suunnattu kouluille, kirjastoille, sosiaali- ja terveystoimille, sekä esimerkiksi kehitysyhteistyöjärjestöille. Tavoite on yhtäältä esitellä eurooppalaisille nuorille omien ikätovereidensa elämää maailman toisella laidalla ja toisaalta levittää tietoa vakavista aiheista, kuten hiv/aidsista afrikkalaisille nuorille. Esimerkiksi 12,6 miljoonan asukkaan Malawissa hiv-positiivisia on 40% väestöstä, eli reilu 5 miljoonaa ihmistä. Sairaus on edelleen lukuisten myyttien verhoama tabu, joka salataan usein jopa omilta perheenjäseniltä.

"Eivät kamelit naura toistensa kyttyröille" -sudanilainen sananlasku

Yksi Nuori Afrikassa -dvd:n keskeisimmistä tavoitteista on ihmisoikeuskasvatus. Ihmisoikeuskasvatuksen voisi lyhyesti määritellä yhdeksi kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueista. Ihmisoikeuskasvatus on asennekasvatusta, eli kasvamista ymmärtämään, arvostamaan ja kunnioittamaan niin omaa kuin toistenkin ihmisarvoa ja ymmärtämään yhtäläinen ihmisarvomme esimerkiksi kieleen, kulttuuriin, sukupuoleen tai ihonväriin katsomatta. Ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteena on myös opettaa nuoria kriittiseen ajatteluun ja kasvattaa heidät toimimaan siten, että kaikille yhtälailla kuuluvat ihmisoikeudet toteutuisivat myös käytännössä. Ihmisoikeuskasvatus on siis kasvamista suvaitsevaisuuteen, hyväksymiseen ja inhimillisyyteen.

Ihmisoikeuskasvatuksen keinot ovat monet ja ne kannattaa valita kohderyhmän mukaan. Yksityiskohtainen lainsäädännön läpikäyminen, väittelyt ja keskustelut voivat olla paikallaan varttuneempien kanssa, pelit, leikit, näytelmät ja draama, esimerkiksi elokuvan muodossa, saavat pienemmätkin innostumaan ihmisoikeuksista.

Yhdessä tekeminen vaikkapa Antonia Ringbomin vetämillä animaatiopajoilla Senegalissa vaikuttaa hauskalta puuhastelulta, jossa lapset ja nuoret oppivat kuin itsestään oikeudenmukaista ja vastuullista toimintaa. Vähintäänkin he oppivat tekemään ryhmätyötä tai "sanomaan ei seksille", kuten koulujen pihoille pystytetyissä kylteissä ja itsepäisen sakaalin seikkailuissa kehotetaan.

"Eurooppalaisilla on kello, afrikkalaisilla on aikaa" -tansanialainen sananlasku

Nuori Afrikassa -dvd jakaantuu osiin kulloisenkin elokuvan kohdemaan tai käsiteltävän teeman mukaan. Mukana on muun muassa terveyttä, rakkautta, hygieniaa ja koulutusta käsitteleviä elokuvia Senegalista, Beninistä ja Malawista. Aiheita lähestytään kertomalla tarinoita näytelmien, tanssiesitysten, lyhytelokuvien ja animaatioiden muodossa.

Dvd tarjoaa katsojalleen mahdollisuuden piipahtaa Afrikassa, jonne köyhyyden, nälän, sotien ja sairauksien lisäksi mahtuu myös erinomaisen rikas kulttuuri- ja taide-elämä. Koska dvd:n tavoitteena on myös opettaa, tai ainakin kasvattaa, kolmetuntinen kokonaisuus on melkoisen raskas katselukokemus. Koko pakettia ei kannatakaan katsoa kerralla ja mikäli sitä katsotaan opetustilanteessa yhdessä nuorten kanssa, on elokuvien välillä hyvä pitää taukoja, keskustella nähdystä, sekä siitä heränneistä ajatuksista ja tunteista yhdessä nuorten kanssa.

"Yksin syödessä ei tule kylläiseksi" -afrikkalainen sananlasku

Nuori Afrikassa on kaikessa raskaudessaan myös rikastuttava katselukokemus. On tuskallista nähdä nälkäisiä ja puutteessa eläviä lapsia ja nuoria, mutta antoisaa nähdä pursuava elämänilo ja innostus, jolla he tarttuvat Ringbomin ja kuvausryhmän ehdottamiin tehtäviin. On sydäntä raastavaa kuulla ja nähdä hiv:n Afrikassa aiheuttamaa tuhoa ja raivostuttavaa katsoa tositapahtumiin perustuvaa lyhytelokuvaa Saly, jossa nuori ja kunnianhimoinen tyttö pakotetaan naimisiin vanhan mutta varakkaan miehen kanssa. Ja kuinkas sitten kävikään... Mutta vaikka tieto lisääkin tuskaa, ilman sitä mikään ei muutu. Nuori Afrikassa pakottaakin katsojansa katsomaan myös peiliin.

Selkein ero "meidän" ja "heidän" välillä on yksilökeskeisessä länsimaassa elävän näkökulmasta afrikkalaisten yhteisöllisyys. Siinä missä meikäläinen ihmisoikeussopimuskin on nimeltään ihan vain "ihmisoikeussopimus", Afrikassa samainen sopimus on kuvaavasti "ihmisten ja kansojen oikeuksien sopimus". Oikeudet ja velvollisuudet koskevat siis niin yksilöitä kuin yhteisöjäkin.

Afrikassa ihmiset elävät tavallisesti laajoissa perheyhteisöissä, joissa asioita tehdään yhdessä aina vedenkannosta ruokailuun ja vapaa-ajan viettoon asti. Ulkomaille työskentelemään tähtäävien nuorten mielessä ei siinnäkään makea elämä meren tuolla puolen, vaan halu auttaa kotiin jääviä läheisiä.

Me itsekeskeiset länsimaalaiset olemme oppineet ajattelemaan aina ensin itseämme ja tällainen itsestään selvän epäitsekäs huolenpito pysäyttää. Omasta erinomaisuudestamme sokeutuneina keskitymme ajattelemaan mitä kaikkea me voisimme afrikkalaisille tarjota ja unohdamme tyystin, kuinka paljon onkaan asioita, joita me voisimme oppia afrikkalaisilta. Lähimmäisen kunnioittaminen ja huolehtiminen on yksi asia, jossa meillä voisi olla oppimisen paikka.

NUORI AFRIKASSA
Young in Africa, Ung i Afrika, Jeune en Afrique

(1999-2006)


Opetus- ja sivistyskäyttöön suunnattu dvd-julkaisu Länsi- ja Itä-Afrikasta.

DVD sisältää 3 tuntia animaatioita, dokumentti- ja fiktioelokuvia, sekä infotekstejä neljällä eri kielellä.

Tuottaja: Antonia Ringbom & Finlandssvenskt filmcentrum rf
Rahoitus: Suomen ulkoasiainministeriö & vapaaehtoistyö
Yhteistyöjärjestöt: Finlandssvenskt filmcentrum rf, WWF-Finland (Malawi), Centre Culturel RIAC (Senegal), Namazizi Primary School (Malawi).

Nuori Afrikassa -dvd on tilattavissa kouluille, kirjastoille ja järjestöille Suomen ulkoasiainministeriöltä ja Finlandssvenskt filmcentrum rf:ltä.

Asiaan liittyviä linkkejä: