Oppitunti Viru-hotellista

Viru-hotellin tuntevat kaikki suomalaiset, nekin jotka eivät ole koskaan Tallinnassa käyneetkään. Vanhan kaupungin edustalla seisova betonimonumentti on muisto Neuvostoliiton ajalta. Hotelli rakennettiin 1960- ja 70-luvun taitteessa palvelemaan matkailijoita, joita alkoi virrata Suomesta laivaliikenteen viriämisen myötä. Kolossin rakensivat suomalaiset, neuvostoliittolaisen tekemisen mittapuussa vieläpä huippunopeasti.

Viru - tarinoita hotellistaViru toimi yhtäältä Neuvosto-Viron kurkistusikkunana länteen ja toisaalta KGB:n vakoilupaikkana. Niin, ja tietysti suomalaisten vodkaturistien majoituspaikkana. Dokumentaristina tunnettu Taru Mäkelä on yhteistyössä Johanna "Jolle" Onnismaan kanssa ohjannut dokumentin muotoon puetun oppitunnin Viru-hotellin historiasta, joka lukeutuu osaksi omaa lähihistoriaamme.

Viru – tarinoita hotellista on puhuvien päiden ja arkistomateriaalin varaan rakennettu läpileikkaus Viru-hotellin tähänastisesta elinkaaresta. Dokumentti alkaa hotellin rakentamisesta ja päättyy Neuvostoliiton romahtamista ja Viron itsenäistymistä seuranneeseen hotellin yksityistämiseen. Tarinoitaan kertovat niin hotellia rakentaneet suomalaiset kuin hotellin virolaiset työntekijät sekä monet muut.

Viru - tarinoita hotellistaHuolellisesti koostettu dokumentti ei tuo varsinkaan Neuvostoliiton aikaan eläneille suomalaisille yleisen historiakäsityksen kannalta mitään poikkeavaa näkökulmaa tai sellaista uutta tietoa, jota ei muista lähteistä olisi selvinnyt tai peräti koulunpenkillä jo opittu. Dokumentista jääkin hieman sellainen mielikuva, että tekijät ovat ajatelleet saavansa aiheesta enemmän irti kuin mihin aineisto on lopulta antanut mahdollisuuksia. Toisaalta, näin se meneekin. Dokumentti on aina riippuvainen aineistostaan ja etukäteen on mahdotonta tietää, mitä kaikkea aineisto paljastaa ja mihin se antaa mahdollisuuksia.

Aineistoa voi tarkastella ja hyödyntää eri näkökulmista, ja tätä on Viru-projektissa kokeiltu. Virolainen ohjaaja Margit Kilumets on työstänyt aineistosta virolaisesta näkökulmasta kerrotun version, joka valmistuu myöhemmin keväällä. Toivon mukaan myös se esitetään Suomessa, sillä virolainen näkemys saattaa löytää aineistosta suomalaisestakin näkövinkkelistä katsottuna kiintoisampia näkökulmia kuin tämä ensin nähty suomalaisversio, joka moniulotteista ja eri aikakausia läpivalaisevaa dokumenttia enemmän on vain kuvitettua luentaa Viru-hotellista ja lähihistoriasta.

* *
Arvostelukäytännöt

Toimituskunnan keskiarvo: 2,5 / 2 henkilöä