Arvostelukäytännöt

Film-O-Holicilla on perustamisestaan lähtien ollut kriittinen linja elokuvien arvottamisessa ja tähdittämisessä. Painotuksella on pyritty siihen, että hyvät ja kiinnostavat elokuvat erottuisivat perusmassasta, mikä palvelee erityisesti elokuvan harrastajia, jotta he pystyisivät paremmin valikoimaan itseään kiinnostavat ja katsomisen arvoiset elokuvat.

Film-O-Holicissa elokuvaan suhtaudutaan taiteena ja arvottaminen perustuu teoksen elokuvataiteellisiin ansioihin. Elokuvia arvotetaan yhdenmukaisesti taiteenlajinsa teoksina elokuvan kulttuurista merkitystä unohtamatta. Tämä ei sulje pois viihdyttävyysarvoa, mutta se ei ole koskaan ensisijainen kriteeri.

Taiteen vastaanotossa on kyse tulkinnoista, joten elokuvien arvotuksen painotuksissa on vaihtelua, sillä arvostelijamme kirjoittavat elokuva-arvostelut itsenäisesti ja riippumattomasti, ja vastaavat itse näkemyksistään. Arvostelijat on ohjeistettu antamaan tähdet vasta tekstin kirjoittamisen jälkeen, jotta tekstissä tehty arvottaminen olisi linjassa tähtien kanssa. Tekstissä tehty teoksen analyysi ja siihen pohjautuva arvottaminen ovat pääasia, jolle tähdet ovat alisteisia.

Film-O-Holicin arvosteluasteikko ei välttämättä ole verrattavissa muiden vastaaviin. Film-O-Holicin arvosteluasteikossa esimerkiksi tavanomaiset ja keskinkertaiset elokuvat, joita on noin kolmannes elokuvatarjonnasta, arvotetaan kahdella tähdellä.

:( = Ajanhukkaa, huono elokuva. Elokuvassa ei ole taiteellisesti, kulttuurisesti tai edes viihdearvon kannalta mitään sellaista, mikä tekisi siitä kokonaisuutena katsomisen arvoisen.

:(:( = Tavanomainen, keskinkertainen elokuva. Elokuvalla ei ole merkityksellisiä ansioita mutta ei merkittäviä puutteitakaan. Elokuvan voi katsoa tai jättää katsomatta menettämättä mitään oleellista.

:):):)= Hyvä, katsomisen arvoinen elokuva. Elokuvalla ei välttämättä ole vielä merkittäviä elokuvataiteellisia tai kulttuurisia ansioita, mutta elokuva on rakenteellisesti toimiva ja sujuva sekä omaa korkean viihdyttävyysarvon.

:):):):) = Erinomainen elokuva. Sisällöltään ja estetiikaltaan merkittävä elokuva, jolla on selkeät elokuvataiteelliset tai kulttuuriset ansiot.

:):):):):) = Mestariteos. Elokuvalla on poikkeukselliset elokuvataiteelliset ja kulttuuriset ansiot, joiden myötä elokuva todennäköisesti lunastaa paikkansa elokuvahistoriassa teoksena, jota katsotaan ja johon viitataan vuosienkin päästä. Näitä elokuvia on koko tarjonnasta parisen prosenttia.