Poliittista osumatarkkuutta

Amerikkalaisen elokuvan parjatusta valtavirrasta erottuu aika ajoin teoksia, joiden sisällöllinen ryhdikkyys kykenee herättämään katsojassaan ajatuksia elokuvan viihdearvoista tinkimättä. Rendition – poikkeuksellinen luovutus on tästä hyvä esimerkki.

Yhdysvalloissa terrorismin vastainen sota ja hallinnon toimintamallit on rohjettu nostaa elokuvien aiheiksi. Lopputuloksena on ollut niin Kingdomin kaltaisia suoraviivaisia sapelinkalisteluja kuin Lions for Lambsin tyyppisiä tulkinnoiltaan monitahoisempia pohdiskeluja. Rendition lukeutuu jälkimmäisiin.

© New Line CinemaRenditionin keskiössä ovat terrorismin vastaisen sodan nimissä tehdyt ihmisoikeusloukkaukset. Elokuvassa kritiikki kyetään tuomaan esiin fiksusti ilman saarnaavaa sävyä eri näkökulmien kautta avautuvana dialogina. Yhdysvaltojen hallinnon siunaamien toimenpiteiden kyseenalaistaminen ei jää silti epäselväksi. Moniselitteiseen aiheeseen pureudutaan useiden henkilöiden kautta, jolloin erilaiset näkökannat ja perustelut saavat viisaasti tilaa vaikka katsojan tulkintaa sentimentaalisin draamapainotuksin ohjaillaankin.

© New Line CinemaYhdysvalloissa amerikkalaisen vaimonsa kanssa asuva egyptiläinen insinööri joutuu CIA:n hampaisiin palatessaan kotiin Etelä-Afrikassa järjestetystä konferenssista. Mies kuljetetaan pohjoisafrikkalaiseen vankilaan, jossa tietojen hankkimiseksi voidaan harjoittaa kidutusta Yhdysvaltojen nimiin.

Elokuva rakentuu kolmesta tarinalinjasta. Nuori CIA:n analyytikko joutuu kidutuksen seuraajana tapailemaan omaa moraaliaan. Yhdysvalloissa egyptiläisinsinöörin vaimo käy taistelua saadakseen tietoja miehensä kohtalosta. Kolmannessa tarinalinjassa seurataan marokkolaisen poliisin ja tämän tyttären risteäviä polkuja ja raotetaan verhoa terrorismin taustalla piileviin tekijöihin.

© New Line CinemaOhjaaja Gavin Hood yhdistää eri tarinalinjat taitavasti ja kykenee synnyttämään aitoa keskustelua eri näkökulmien välille. Edellisellä elokuvallaan Tsotsi (2005) Hood voitti parhaan vieraskielisen elokuvan Oscarin. Eteläafrikkalaisuudestaan huolimatta se oli vahvasti amerikkalaisen kerrontaperinteen elokuva, jonka sentimentaaliset painopisteet olivat paikoin häiritseviä. Renditionissa Hood on terävöittänyt kerrontaansa. Emotionaalisuus on elokuvan yksi tärkeimpiä voimavaroja ja nyt Hood onnistuu yhdistämään sen analyyttiseen järkeilyyn.

Lopputuloksena on tiivistunnelmainen laatujännäri, jonka poliittinen osumatarkkuus on huomattava. Kenties liiankin huomattava, sillä Yhdysvalloissa elokuva ei ollut tunnetuista tähdistään huolimatta mikään menestys ja meillekin elokuva tarjoillaan ikään kuin pöydän alta suoraan dvd:lle.

Dvd-julkaisun ansioksi on sanottava, että sille sisällytetty dokumentti Outlawed valaisee kiinnostavasti niitä todellisia poikkeuksellisia luovutuksia ja ihmisoikeusrikkomuksia, joita terrorismin vastaisen sodan nimissä on tehty. Vaikka Renditionia ei mainostetakaan tositapahtumiin perustuvana elokuvana, sen taustalla on paljon enemmän todellisuutta kuin monien nimellisesti tositapahtumista inspiroitujen elokuvien kohdalla.

* * * *
Arvostelukäytännöt