Omaäänisyyden puolesta

Kaisa El Ramly on kohdannut lapsesta saakka kuolemaa perheessään ja myös pelännyt sitä. Kuolemanpelko on osaltaan aiheuttanut hänelle tarvetta järjestelmällisyyteen ja kontrollointiin. Elämän myötä hän on kuitenkin hiljalleen pyrkinyt liiallisesta suunnitelmallisuudesta eroon. Elämä kun tapahtuu suunnitelmistamme huolimatta.

Pakoja & haaveitaPakoja & haaveita -elokuvan teemana ja keskeisenä viestinä on, että kuolema ja elämä ovat väistämättömiä asioita ja että elämistä ei pitäisi pelätä pelon aiheistamme huolimatta. Elokuvan tapahtumapaikkana on maantie, jolla kuvataan satunnaisten ihmisten satunnaisia kohtaamisia ja lyhyitä hetkiä heidän elämästään.

Ihmisten ja autojen lisäksi maantiellä on matkassa koira. Maantiellä kulkemisen ohella roolihenkilöitä yhdistää juuri kuolema ja sen kohtaaminen tavalla tai toisella. Olennaista on, että nimenomaan maantiellä on oma vaaran tuntunsa. Tien päällä voi tapahtua kaikenlaista yllättävää ja spontaania.

Lokeroiden välttelyä tekemisen ja vaikutteiden tasolla

Pakoja & haaveita -elokuvaa voi halutessaan luonnehtia road movie -lajityyppiin kuuluvaksi teokseksi. Kuitenkin laajemmassa mielessä katsojalle tulee vahva kokemus siitä, että elokuva on hyvin vaikeasti kategorisoitavissa ja että elementtejä on mukana monesta eri genrestä.

Elokuva sekoittaa realismia ja fantasiaa, ja esimerkiksi Wes Andersonin värikylläisyydessään unenomaiset elokuvat tulevat voimakkaasti mieleen. El Ramly korostaakin, ettei ylipäätään pidä lokeroista lainkaan.

Pakoja & haaveitaHalutessaan tämän elokuvan voi sijoittaa moneenkin eri genreen, mutta omaäänisyyden puolesta puhuminen kautta linjan on kuitenkin ollut hyvinkin tarkoituksellista alusta saakka. Olen alun perin valmistunut näyttelijäksi, ja varsinkin silloin, kun vaihdoin teatterin ja näyttelemisen parista elokuvien ohjaamiseen, monet yrittivät sijoittaa minut väkisin johonkin lokeroon, koska eivät osanneet päättää, olenko näyttelijä, ohjaaja, vai mikä. En halua määritellä itseäni, mikä näkyy varmasti myös elokuvassa ja tekemisissäni. Lokerointi on mielestäni paitsi vaarallista, myös tylsää.

Tärkeimpiä vaikutteitaan Kaisa El Ramly voisi mainita paljonkin, mutta rajaa tässä yhteydessä innoittajansa elokuvataiteen puolelle. Monet hänen suosikkiohjaajistaan ovat tunnettuja juuri omaperäisyydestään ilmaisussaan.

Esimerkiksi juuri Wes Anderson ja Wong Kar-Wai vievät ohjaajina realismia ikään kuin kohotetumpaan muotoon. En kuitenkaan osaa nimetä ehdottomia lempiohjaajiani, koska niin paljon riippuu mielialasta ja tunnelmasta, mikä milloinkin puhuttelee. Myös vaikkapa Quentin Tarantino on itselleni hyvin rakas ohjaaja. Hänen tapansa kertoa maailmasta on samaan aikaan hyvinkin rujo ja brutaali, mutta samalla kuitenkin ihmiskuva on lempeä ja komediallinen.

Audiovisuaalisesti hienovarainen ote

Audiovisuaalisuus on elokuvissa tavallisesti hyvin olennaista. Esimerkiksi erilaiset musiikkivalinnat voivat vaikuttaa hyvinkin ratkaisevasti kohtauksen tunnelmaan ja joskus jopa luoda tunnelman lähes kokonaan.

Äänimaailman ja sen tehokeinojen käytössä vallitsee Pakoja & haaveita -elokuvan kohdalla tietynlainen näkemys. El Ramlyn mukaan maantiellä on läsnä aina yllättävien tapahtumien mahdollisuus ja siksi myös vallitsevan tunnelman määrätynlainen epävarmuus ja ennalta-arvaamattomuus.

Pakoja & haaveitaOlen itse aina pitänyt siitä, jos musiikki ei elokuvassa pyri alleviivatusti tarjoamaan tai tyrkyttämään tietynlaista tunnelmaa eri tilanteissa, kohtauksissa ja tarinassa. Tämä oli ohjenuora myös Pakoja & haaveita -elokuvassa, johon äänisuunnittelija Lotta Mäki ja säveltäjä Hans Appelqvist rakensivat äänimaailman. Tärkeää on, että katsoja voi itse rakentaa tunnelmaa, kun musiikki ja äänimaailma eivät tarjoa mitään alleviivattua.

Samaan on tähdätty elokuvan kuvaajan Päivi Kettusen kanssa. Olemme pyrkineet siihen, että kamera ei esimerkiksi itsestäänselvästi kuvaa kohtauksessa sitä, mitä katsoja olettaa näkevänsä. Ettei välttämättä kuvata sitä, mitä tilanteessa tapahtuu, vaan kuvataan johonkin toisaalle.

Pitkä prosessi

Pakoja & haaveita on päätynyt lopulliseen ja valmiiseen elokuvalliseen muotoonsa pitkän prosessin kautta. Näyttelijäksi vuonna 2001 Prahan taideakatemiasta valmistunut Kaisa El Ramly alkoi suunnitella elokuvaa jo vuonna 2016. Tuolloin hän valmistui ohjaajaksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun elokuva- ja lavastustaiteen laitokselta.

Pakoja & haaveita on El Ramlyn ensimmäinen pitkä ohjaus, mutta hän on ohjannut aikaisemmin lyhytelokuvia, muun muassa Syntymävika-elokuvan. Valmistuttuaan elokuvakoulusta hän voitti Pakoja & haaveita -elokuvan (silloin Kohtauksia kuolevasta kaupungista) kehittämiseen pääpalkinnon Nordic Talents Pitch -tapahtumassa.

Pakoja & haaveitaPakoja & haaveita -elokuvan tapahtumat sijoittuivatkin alun perin “kuolevaan kaupunkiin”, mutta monien vaiheiden kautta päätin vuonna 2019 lopulta sijoittaa ne maantielle. Aloin tavallaan tehdä uutta elokuvaa alkuperäiseen ideaan verrattuna, mutta kuitenkin kuoleman ja pelon kohtaamisen teemat olivat alusta alkaen samoja. Myös henkilöt ja heidän kohtalonsa olivat samankaltaisia jo ennen maantietä.

Melkein kaikki näyttelijät ovatkin olleet jo pitkään mukana projektissa. Elokuvassa esiintyy muun muassa ruotsalaisnäyttelijä Ingela Olsson, ja käsikirjoituksessa puhutaan yhteensä neljällä eri kielellä, suomeksi, ruotsiksi, kiinaksi ja englanniksi. Puoliksi suomalainen, puoliksi egyptiläinen El Ramly pitää kaksikielisen taustansa vuoksi monikielisyyden läsnäoloa elokuvassa hyvin luontevana.

Ensimmäisen pitkän ohjauksensa suurimmat haasteet ja suurimmat onnistumiset El Ramly näkee tavallaan saman kolikon eri puolina. Ilman haasteita ja pitkällistä prosessia elokuva ei olisi saavuttanut nykyistä muotoaan.

Hiukan omaperäisemmälle idealle oli vaikea saada aluksi rahoitusta ehkä myös esikoisaseman takia, mutta jaksoin uskoa sinnikkäästi omaan tekemiseeni. Kun sain lopulta muutkin tahot vakuutettua siitä, että laadukas elokuva on tulossa, prosessi ja tuotanto lähtivät kunnolla rullaamaan. Voisi sanoa, että pitkällisen taistelun jälkeen suurin onnistuminen on, että tämä elokuva on vihdoin ja viimein päässyt valkokankaille. Toivottavasti mahdollisimman moni katsoja löytää tämän elokuvan!

 

Artikkelin pääkuva: © Laura Mainiemi / Inland Film Company

Lue myös